Latest

Pogadanki moralne, obyczajowe i historyczne cz. 3

Opowiadania historyczne nie powinny nosić charakteru wykładu historii; nie chodzi tu o ścisłe fakty historyczne, nie o ścisłość chronologiczną, chodzi jedynie o pobudzenie w dziecku uczucia patriotycznego, miłości współbraci, umiłowania

Pogadanki religijne cz. 3

Niech teraz każdy z was zastanowi się, czym może pomóc bliźniemu. Nastała cisza. Każdy był myślami zajęty. Pierwszy odezwał się Filip, zamożny gospodarz. — Dam drzewa z mego lasu na