admin Archive

Ćwiczenie mowy cz. 1

Już w drugim roku życia zjawia się w dziecku zainteresowanie mową, wyrazami, lecz mowa w tym wieku nie służy do wyrażania myśli; dziecko jedynie powtarza słowa, słyszane lub przez siebie zmyślone, bawi się wyrazami, które często nie

Pogadanki o rzeczach

Do pogadanek o rzeczach bierzemy materiał z najbliższego otoczenia: sprzęty, zabawki, narzędzia pracy, części obrania, części ciała itp. W spostrzeżeniach, które robimy na rzeczach, należy zachować pewien porządek: po prawidłowym spostrzeżeniu idą prawidłowe nazwy, właściwości części przedmiotu,