admin Archive

Pogadanki przyrodnicze cz. 1

Celem pogadanek przyrodniczych nie jest podanie całości wiedzy o przyrodzie, lecz rozbudzenie w dzieciach zamiłowania do przyrody. Mają one na celu zapoznać dziecko ze światem roślinnym i zwierzęcym najbliższego otoczenia, zapoznać z życiem zwierząt, wyrobić współczucie dla