admin Archive

Pogadanki religijne cz. 1

Pogadanki religijne noszą charakter wyłącznie uczuciowy. Dogmatyka powinna ustąpić na plan drugi w tym okresie rozwoju dziecka, natomiast tematy moralno-religijne stanowić mają podstawę pogadanek tego rodzaju. Nie należy również kłaść nacisku na powtórzenie pogadanki religijnej, pytania posłużą

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 5

Pamięć dziecka w tym wieku dopiero zaczyna się budzić, przeto, by ją ćwiczyć, pożądanym jest nasuwać dziecku możność kilkakrotnego powtarzania raz przyswojonego materiału. Powtórzenie należy możliwie urozmaicać, powtarzać okolicznościowo, wytworzyć związek z poprzednimi wiadomościami. W tym razie