admin Archive

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 1

Kierowniczka przedszkola, zapoznawszy się dobrze z ideologią pedagogów, traktujących sprawę wychowania przedszkolnego, wzięła od każdego autora to, co było najwłaściwszego dla jej audytorium i stworzyła metodę własną; przygotowała odpowiednie pomoce wychowawcze, zastosowane do grupy dzieci, z którymi