Podstawy wychowania Archive

Pogadanki o rzeczach

Do pogadanek o rzeczach bierzemy materiał z najbliższego otoczenia: sprzęty, zabawki, narzędzia pracy, części obrania, części ciała itp. W spostrzeżeniach, które robimy na rzeczach, należy zachować pewien porządek: po prawidłowym spostrzeżeniu idą prawidłowe nazwy, właściwości części przedmiotu,