Latest

Pogadanki przyrodnicze – ryby cz. 1

Należy zaopatrzyć się w kilka ryb mniejszych lub większych (płotki, okonie, karpie, karasie), które umieścimy w słoju z wodą lub akwarium i ustawimy na stole tak, by dzieci, otoczywszy stół

Pogadanki przyrodnicze cz. 3

W zimie będziemy znowu mówić o własności jej futerka, o nogach, ogonie, dobrym wzroku i słuchu, które bronią przed nieprzyjaciółmi. W ten sam sposób prowadzimy pogadanki o roślinach: należy podkreślić

Pogadanki przyrodnicze cz. 2

Zaczynamy pogadankę zawsze od cech najbardziej charakterystycznych dla danego stworzenia. Mówiąc o koniu, Zaczynamy od ruchów, jakie koń wykonywa, o jego zgrabnych cienkich nogach. Przy pogadance o świni zwracamy najpierw

Pogadanki przyrodnicze cz. 1

Celem pogadanek przyrodniczych nie jest podanie całości wiedzy o przyrodzie, lecz rozbudzenie w dzieciach zamiłowania do przyrody. Mają one na celu zapoznać dziecko ze światem roślinnym i zwierzęcym najbliższego otoczenia,