Latest

Pogadanki moralne, obyczajowe i historyczne cz. 3

Opowiadania historyczne nie powinny nosić charakteru wykładu historii; nie chodzi tu o ścisłe fakty historyczne, nie o ścisłość chronologiczną, chodzi jedynie o pobudzenie w dziecku uczucia patriotycznego, miłości współbraci, umiłowania

Pogadanki religijne cz. 3

Niech teraz każdy z was zastanowi się, czym może pomóc bliźniemu. Nastała cisza. Każdy był myślami zajęty. Pierwszy odezwał się Filip, zamożny gospodarz. — Dam drzewa z mego lasu na

Pogadanki religijne cz. 2

Przyszedł Andrzej rybak, by usłyszeć, co im dziś Jezus powie, i Mateusz cieśla, i babka stara. Niedługo zaroiło się na górce od ludzi. Byli tam młodzi i starzy gospodarze i

Pogadanki religijne cz. 1

Pogadanki religijne noszą charakter wyłącznie uczuciowy. Dogmatyka powinna ustąpić na plan drugi w tym okresie rozwoju dziecka, natomiast tematy moralno-religijne stanowić mają podstawę pogadanek tego rodzaju. Nie należy również kłaść

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 6

Wiemy jednak dobrze, że żadne zajęcie nie przyniesie pożytku dziecku, o ile ono nie uważa, przeto wzbudzić i podniecić uwagę, podtrzymać zainteresowanie jest pierwszym zadaniem wychowawcy. Ale trzeba przede wszystkim,

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 5

Pamięć dziecka w tym wieku dopiero zaczyna się budzić, przeto, by ją ćwiczyć, pożądanym jest nasuwać dziecku możność kilkakrotnego powtarzania raz przyswojonego materiału. Powtórzenie należy możliwie urozmaicać, powtarzać okolicznościowo, wytworzyć