Latest

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 4

Nim przystąpimy do danego tematu, musimy umotywować, dlaczego mówimy o tym, a nie o czym innym, musimy odwołać się do istniejących w danej chwili zainteresowań lub nagromadzonych poprzednio doświadczeń, odpowiada

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 3

Pogadanka, jest to rozmowa z dziećmi, która ma na celu pobudzić myśl i pobudzić do harmonijnego rozwoju wszystkie zdolności dziecka. Taka pogawędka musi być szczera, serdeczna, ciekawa i pociągająca. Należy

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 2

Z drugiej strony wiemy z doświadczenia, że dzieci chętniej bawią się i pracują w towarzystwie dzieci innych,niż w samotności. I ten budzący się w nich instynkt społeczny, tę uciechę, jaką

Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 1

Kierowniczka przedszkola, zapoznawszy się dobrze z ideologią pedagogów, traktujących sprawę wychowania przedszkolnego, wzięła od każdego autora to, co było najwłaściwszego dla jej audytorium i stworzyła metodę własną; przygotowała odpowiednie pomoce