Latest

Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 9

Działalność pedagogiczna pochłania go odtąd całkowicie. Praktyka budzi niezliczone zapytania,zarówno związane z wykładem powierzonych mu przedmiotów, jak i dotyczące ogólnych celów nauczania początkowego. Przypominając sobie własny żywot szkolny,doznawane podówczas wrażenia