Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 1

W pobliżu Liebensteinu, na wzgórzu, spoczywają prochy człowieka, który całe życie poświęcił sprawie najdonioślejszej – sprawie wychowania, szczególniej przedszkolnego. Na grobie, zdobnym kwiatami i zielenią, wznosi się pomnik o kształtach charakterystycznych: na podstawie sześciennej stoi kolumna – walec, a na jej szczycie kula – figury, mające związek z jedną z gier Froebla; wskazują nam one jego środki wychowawcze dla okresu przedszkolnego, napis zaś: „Kommt, lasst uns den Kindern enen“ (żyjmy dla dzieci) streszcza całkowitą działalność zmarłego wychowawcy.

Drugim, bardziej wymownym pomnikiem jest życiorys Froebla. Niemal przed okiem czytelnika wschodzi, że tak powiemy, myśl zasadnicza, rośnie, mężnieje, ogarnia całe jego jestestwo, zniewala do oddania się jej w służbę bez zastrzeżeń, do nadstawiania piersi własnej w nie uchronnej walce o wyższe cele ludzkości. Tak też upływał żywot tego druha dzieci.

Fryderyk Wilhelm Froebel urodził się 21 kwietnia 1782 r. we wsi Oberweisbach w Turyngii. Matka odumarła go, gdy był dzieckiem dziewięciomiesięcznym. Ojciec, miejscowy pastor, nie mógł z powodu obowiązków zawodowych poświęcać dość czasu na wychowanie osieroconych dzieci, które też pozostawały przeważnie na opiece służby.