Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 10 – wychowanie hellenistyczne

Uczuwając taki sam brak w sobie, Froebel ponownie wstępuje na uniwersytet, naprzód w Getyndze, później w Berlinie. Zgłębia tam przeważnie fizykę, chemię, mineralogię,dzieje przyrodoznawstwa; przechodzi następnie do historii powszechnej i nauk politycznych. Cel jego główny pozostaje wciąż jednaki; celem tym jest odnalezienie jedności w zjawiskach życia, wyświetlenie ogólnego prawa, rządzącego rozwojem całej przyrody, a najwięcej człowieka.Szczególniej pociąga go świat kryształów, a prawidłowość,dostrzeżona w rozwoju kształtów, prowadzi do stwierdzenia tak pożądanego prawa wszechświata. Prawo to streszcza Froebel w sposób następujący: „Jedność w rozmaitości — pogodzenie przeciwieństw”. W Berlinie zastaje go rok 1813, rok wojny z Napoleonem. Froebel wstępuje jako ochotnik do oddziału Liitzowa, kierując się przy tern pobudką charakteru czysto wychowawczego.„W wychowaniu moralnym ważniejszą niż gdziekolwiek bądź rzeczą jest stwierdzanie słów własnych przykładem. Jakżebym mógł wpajać w dzieci obowiązek bronienia ojczyzny,gdy w chwili ciężkiej sam się uchylam od tego obowiązku?”Wśród wielkich wydarzeń dziejowych zbliża się Froebel do Middendorfa i Langenthala, którzy w przyszłości staną się najgorętszymi wyznawcami i stronnikami jego poglądów.