Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 13

W kursie początkowym wykładane są: religia wraz z krajoznawstwem, gimnastyka, a zwłaszcza gry towarzyskie, znajdują rozległe zastosowanie. Dzieci zwiedzają zakłady przemysłowe, pracownie, przyglądają się żywej przyrodzie, badają okolicę; przechadzki, przedsiębrane w tym celu, dostarczają właśnie materiału do nauki o rzeczach, stanowią początki historii powszechnej. Taki odrębny porządek i metoda wykładu  nie podobały się stronnikom starej szkoły; posypały się zewsząd drwiny, napaści, a w końcu puszczona zostaje w obieg wieść o odszczepieństwie Froebla i antyreligijnym kierunku jego zakładu. Potwarz szerzy się szybko tak, że wyznaczono w końcu całą komisję rewizyjną. Po kilkodniowym ścisłym przeglądzie i egzaminach prezes wydaje następujące orzeczenie: „Znalazłem zakład jedyny w swoim rodzaju; porządek zachwycający: sześćdziesięciu ludzi stanowi niejako jedną rodzinę, ożywioną i związaną wspólnym dążeniem i miłością”. Zdumiewają go postępy i gruntowność wiadomości uczniów, to też kończy on słowami: „Daj Boże jak najwięcej szkół takich podobnych!”