Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 14

Pomimo powyższej opinii, mimo faktycznego obalenia kłamstwa, wrogiemu stronnictwu udało się wzniecić bunt pośród rodziców i w r. 1827 Froebel pozostał z siedmioma uczniami. Zdawałoby się, że wszystkie trudy zostały zniweczone. Ale wielkość duszy okazuje się właśnie w ciężkich chwilach życia! Froebel nie upada na duchu, przeciwnie, z większym uporem i energią dąży do osiągnięcia wytkniętych celów. Jedzie do Frankfurtu, gdzie, obmyślając sposoby urządzenia innej szkoły i robiąc odpowiednie starania, na żądanie księcia meiningeńskiego opracowuje projekt wychowawczego zakładu dla Niemców, który miał się składać z czterech oddziałów, dla dzieci od lat 4 do 7-miu. W zastosowaniu do tego wieku działalność wychowawcza streszcza się, jak następuje: Punktem wyjścia jest stopień rozwoju dziecka. W otoczeniu rodzinnym 4-letnimalec zapoznaje się z wieloma przedmiotami, poznaje przymioty ich i własności. Przeróbka nagromadzonego materiału na jasne wyobrażenia, oraz ich uporządkowanie, wypracowanie wyobrażeń nowych w związku z ćwiczeniami mowy, zapoznanie z liczbą — oto zadania, dotyczące umysłowego rozwoju dziecka.