Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 15 – pionier stemple

Dziecko ma pewną żądzę wiedzy, pragnie wiedzieć, lecz może jeszcze bardziej pragnie ono robić, tworzyć; dążenie do działalności twórczej przeważa w tym wieku. Najróżnorodniejsze materiały służą do plastycznego odtworzenia świata zewnętrznego, a stąd mamy drugie zadanie: dopomagać rozwojowi tej działalności, dostarczyć jej odpowiedniego materiału. Jakościowa strona tej działalności zależy od sprawności narzędzi działania, od fizycznego stanu bawiących się; mamy przeto nowe zadanie: rozwijać organizm dziecka drogą ćwiczeń, wiekowi temu dostępnych. Im więcej rozwija się dziecko w zakresie poznawczym i twórczym, tern silniejszą jest jego żądza wiedzy, środkami zaś jej zaspokojenia stają się pogadanki, opowiadania, bajki. Świat uczuć znajduje zaspokojenie w muzyce, śpiewie. Na koniec wychowanek, jako dziecię ludzkości, wymaga towarzystwa równych sobie istot. Oto najgłówniejsze, najistotniejsze zadania ogródka dziecięcego. Wiek przedszkolny pochłania stopniowo całą działalność Froebla. Ochrony, jako pozostające w najbliższym związku z obecnymi jego celami, wydają się mu najbardziej odpowiednimi do wcielania poglądów teoretycznych.