Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 16

W r. 1832 Froebel udaje się do Berlina, w celu bliższego zapoznania się z tymi zakładami. Rutyna, brak myśli ożywczej 1 w ogóle całe urządzenie ochron rychło przekonywają Froebla, że usiłowania pojedyncze nic tu nie mogą. Tym większą było niemożliwością rozpoczynać od prywatnego życia (domowego). Ale wierząc w żywotność swych dążeń, pragnąc dowieść w praktyce przydatności wychowawczych pomysłów, Froebel w r. 1837 otwiera w Glankenburgu pierwszy swój zakład dla małych dzieci i nadaje mu nazwę ogródka dziecięcego. Pragnął on przez to powiedzieć: 1) że ogród prawdziwy, jako miejsce obcowania dziecka z przyrodą, winien stanowić nieodłączną część zakładu; 2) wyraża się tu też symbolicznie myśl, że dzieci, na podobieństwo roślin, wymagają pielęgnowania. Jak w ogrodzie pod okiem Boga i opieką doświadczonego i przezornego ogrodnika roślina pielęgnowana jest stosownie do swej natury, tak też w ogródku dziecięcym najszlachetniejsze rośliny – dzieci, te kiełki i członkowie ludzkości, winny otrzymywać wychowanie, wiodące ich ku zgodzie z samym sobą, z Bogiem i przyrodą.