Pionierzy wychowania przedszkolnego Fryderyk Froebel cz. 17

Nie poprzestając na działalności praktycznej, Froebel przy pomocy druku zapoznaje ogół „z ogródkiem dziecięcym” i podstawowymi jego zasadami. Szereg prac, przedmiotowi temu poświęconych, które utworzyły później drugi tom jego pism; „Praxis des Kindergartens“ ukazuje się, poczynając od roku 1832, w czasopiśmie „Sonntags-Blałt“; prace te wyjaśniają ideę, nawołują do życia dla dzieci. Jakoż nawoływania do szczerej ofiarnej miłości nie pozostają głosem na puszczy; opinia publiczna przechyla się stopniowo na stronę reformatora. Myśl „ogródka dziecięcego” przenika społeczeństwo, zakorzenia się w nim o tyle, że w r. 1840 Froebel uznaje za rzecz możliwą odwołanie się do narodu, proponując założenie ze składek publicznego „ogródka dziecięcego”. Jakoż „ogródek” taki zostaje otwarty w dniu 400-letniego jubileuszu Gutenberga, a dziennikarstwo ówczesne oznajmia jednogłośnie, że ze wszystkich urządzeń, jakimi naród niemiecki mógł uczcić pamięć jubilata, najgodniejszą jest instytucja Froebla, jako podwalina oświaty. Zakład ten stawia sobie zadania o wiele rozleglejsze, niż pierwszy „ogródek dziecięcy”. Naprzód, jako szkół wzorowa, ma on na celu zademonstrować, jakim winien być właściwy dozór nad dziećmi, cała związana z tym sprawa, jak rozwijać organizm, ćwiczyć zmysły i budzący się do życia rozum, uczucie i wolę.