Pionierzy wychowania przedszkolnego. Owidiusz Decroly cz. 1

Drugim reformatorem naszych czasów jest Belgijczyk, pedagog Owidiusz Decroly, ur. w r. 1871. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich pracował najpierw jako asystent w poliklinice w Brukseli a następnie w Instytucie kształcenia specjalnego dzieci anormalnych i tam zdobył pierwsze doświadczenie pedagogiczne. Kilkoletnia praca w zakładzie, głęboka wiedza psychologiczna, stała obserwacja dzieci, potrzeba szczególnego indywidualizowania anormalnych wychowanków pozwoliły Decrolyemu szerzej objąć całokształt zagadnień pedagogicznych. Decroly stworzył system o głębokim podłożu wychowawczym, który zamierzał przygotowywać dzieci do czynnego i twórczego życia w społeczeństwie. Niedługo (w r. 1907) Decroly przeniósł swą działalność na dzieci normalne w nowo założonej szkole koedukacyjnej, przeznaczonej dla dzieci od lat 4—-15-tu w Brukseli i tam z powodzeniem swój system zastosował. W stosunku do dzieci młodszych Decroly jest zwolennikiem Froebla. Metodę jego pogłębił, rozszerzył i przystosował do potrzeb dzisiejszej pedagogii.Cechą metody Decrolyego jest wielka naturalność.System jego polega na wprowadzeniu szeregu gier i ćwiczeń rozwijających, mających na celu wyrobienie jak największej sprawności, zdolności rozumowania przy nieznacznym wysiłku ze strony dziecka.