Pionierzy wychowania przedszkolnego. Owidiusz Decroly cz. 2

Jako punkt wyjścia Decrolyprzyjmuje ćwiczenia obserwacji, związanej z nauką języka. Trzymając się zasady „dla życia przez życie”, usiłuje stworzyć dla dziecka „środowisko naturalne, w którem dziecko mogłoby stale obserwować zjawiska przyrody, przejawy życiowe wszelkich istot, a szczególnie człowieka i stale być świadkiem tego świata żyjącego w celu przystosowania się do warunków otoczenia”. Decroly wychodzi z założenia, że należy rozwinąć w dziecku umiejętność do życia czynnego w społeczeństwie i stawia za zadanie: 1) dać dziecku znajomość własnej osobowości, zapoznać z tym, co tyczy się jego życia; 2) dać znajomość środowiska społecznego. Każde zjawisko życiowe ma być rozpatrywane z 3-ch punktów: 1) korzyści jakie przynosi, 2) jego strony ujemnej, 3) wniosków praktycznych, jak należy postępować dla dobra własnego i dobra ludzkości. Główną podstawą w rozwoju dziecka jest zainteresowanie; przyswajamy tylko to, co nas interesuje. Zainteresowanie, powiada Decroly, jest tą furtką, która otwiera zbiornik uwagi. Opierając się na różnych dziedzinach środowiska, Decroly wprowadza „ośrodki zainteresowań”, dokoła których układa się cały materiał.