Pionierzy wychowania przedszkolnego. Owidiusz Decroly cz. 3

Są nimi np. ogień — a więc ogrzewanie, rodzaje pieców, materiały opałowe, składy węgla i drzewa; ogień w oświetlaniu: świece, lampy, latarnie i t. p. Ochrona od zimna. Ulica, ogród i t. p. Z tego ogólnego planu, wychowawca układa sobie program, stosując się do miejscowych warunków i uwzględniając pory roku. Każdy temat może być podzielony dowolnie na kilka pogadanek. Przebieg każdego zajęcia polega na: 1) obserwacji zjawisk (co dzieci wiedzą o danym przedmiocie, badanie rzeczy i zjawisk); 2) kojarzeniu; 3) wyrażaniu. Obserwacja może być dwóch rodzajów: a) związana z opracowanym ośrodkiem zainteresowań, jako właściwa lekcja obserwacji, b) lub jako okolicznościowa lekcja obserwacji, powstająca na tle przypadkowych wydarzeń np. pojawienia się jakiegoś zwierzątka, lub przedmiot jakiś przyniesiony przez dziecko albo takie zjawiska, jak np. deszcz, wiatr i t. p. 2. Kojarzenie (w czasie i przestrzeni). Gdy dziecko się wypowie, wychowawca sprostuje zebrane spostrzeżenia , przez dziecko, uzupełni, uogólni i ułatwi dziecku skojarzenie tych wiadomości, z poprzednio nabytymi lub odtworzonymi z pamięci.