Pionierzy wychowania przedszkolnego. Owidiusz Decroly cz. 4

3. Wyrażenie — uplastycznienie rzeczy omawianych bądź rzeczowo za pomocą rysunku, wycinania, modelowania, budownictwa, bądź w sposób oderwany wypowiedzenie się ustne, wiersz, opowiadanie. Decroly twierdzi, że samo zetknięcie się z przedmiotem nie jest wystarczające, a do ścisłej obserwacji potrzebne są jeszcze czynności pomocnicze, takie, by dziecko mogło dokładniej odtworzyć przedmiot badany (np. modelowanie ułatwia zwrócenie większej uwagi na cechy charakterystyczne przedmiotu), modelowanie ryby zmusza do zwrócenia uwagi na kształt. Wielki nacisk kładzieDecroly na kształcenie zmysłów i na pobudzanie spostrzegawczości. Pomoce wychowawcze, które mają służyć do tego celu, to są zabawki lub przedmioty z życia wzięte, które budzą u dzieci zainteresowanie. Zamiast brył i płaszczyzn geometrycznych, jak to widzimy u Montessori, Decroly poleca koniki, wózki stopniowanej wielkości, psy i budy, lalki, obrazki, loteryjki, łamigłówki i t. p. Owe gry towarzyskie rozwijają spostrzegawczość, ćwiczą zmysły i są zajmujące, każda z nich jest ćwiczącym zadaniem.