Pionierzy wychowania przedszkolnego. Owidiusz Decroly cz. 6

To samo ma miejsce z rycinami: dzieci wycinają obrazki z gazet, katalogów, pism, a następnie segregują. Takie rozkwalifikowanie przedmiotów wpływa bardzo dodatnio nie tylko na zdolność skupiania uwagi, lecz także wdraża dziecko do rozumowania. Dać dzieciom szereg przyzwyczajeń, które ugruntują miłość do czynu, pogodę i radość, obejście społeczne, to są wymagania, które Decroly stawia wychowawcom. System ten, jako mający psychologiczne i społeczne podstawy, zasługuje na uwzględnienie i szerokie zastosowanie. Uwagi: Podczas jednej z moich podróży w Belgii, zwiedzając przedszkole w Brukseli, spytałam pewnej wychowawczyni, jakiej trzyma się metody w prowadzeniu Zajęć. Odpowiedziała mi z wielką prostotą: brukselskiej, w tym tkwiła największa mądrość.