Pogadanki moralne, obyczajowe i historyczne cz. 2

Przy pogadance o sprzętach, jak je używać, jak się niemi opiekować; o zwierzętach, jak się z niemi obchodzić i t. p. Chcąc mówić o wadach dzieci, należy rozpocząć od zalet, by tym sposobem stworzyć tło odmienne i dać silniejszy kontrast. Tematy mogą być następujące : „Jak grzeczne dzieci idą ulicą i jak niegrzeczne”, „Kogo nazwać można dobrym kolegą”, „Jak pracuje matka i w czym możecie być jej pomocnymi”, „Usłużne dziecko”, „Cudza własność”, „Trzeba dotrzymać obietnicy”, „Umiej przebaczyć”, „Szanuj starszych” i t. p. Do tego samego rodzaju należą pogadanki treści historycznej, które mają na celu obudzić pamięć dla przeszłości, cześć dla bohaterów i kult do wszystkiego, co polskie. Materiałem do tego będą: a) legendy polskie, opowiadania z życia bohaterów, sławnych lub zasłużonych łudzi. W tych opowiadaniach zwracamy głównie uwagę na piękne strony ich charakteru jak: siłę woli, wytrwałość, męstwo i miłość Ojczyzny, c) obchody patriotyczne doby dzisiejszej, d) zapoznanie dzieci z geografią i etnografią miejscowości, w której dzieci przebywają.