Pogadanki przyrodnicze cz. 1

Celem pogadanek przyrodniczych nie jest podanie całości wiedzy o przyrodzie, lecz rozbudzenie w dzieciach zamiłowania do przyrody. Mają one na celu zapoznać dziecko ze światem roślinnym i zwierzęcym najbliższego otoczenia, zapoznać z życiem zwierząt, wyrobić współczucie dla nich, rozbudzić zainteresowanie do roślin. Najbardziej interesują dzieci pogadanki o zwierzętach i to o takich, które najczęściej widują, lub o których często słyszą. Pogadanka o zwierzętach nie jest lekcją zoologii, przeto i sposób prowadzenia pogadanek powinien być odrębny. Opis części ciała jest zbyteczny, bo (pozostawiamy to szkole), nic to dziecku nie mówi. Należy zwrócić uwagę tylko na te części ciała, które bardziej wpływają na sposób życia owego stworzenia. Np. zwracamy uwagę na nogi i uszy zająca, bo są jego środkiem obrony. Natomiast mówiąc o kocie, Zatrzymujemy się na oczach i pazurach, nie wspominając ani o nogach ani o uszach. Należy również zwrócić uwagę na sposób przystosowania się zwierząt do swego otoczenia, na organy, które mu służą do obrony życia, w razie niebezpieczeństwa, na narządy do zdobycia pożywienia. Należy również omówić, jak trzeba obchodzić się z danym zwierzęciem, co mu jest miłe a co przykre, o zmyślności, jego zwyczajach i obyczajach.