Pogadanki przyrodnicze – ryby cz. 1

Należy zaopatrzyć się w kilka ryb mniejszych lub większych (płotki, okonie, karpie, karasie), które umieścimy w słoju z wodą lub akwarium i ustawimy na stole tak, by dzieci, otoczywszy stół dookoła, mogły je dobrze widzieć, trzy większej liczbie dzieci lepiej jest mieć kilka słoików po jednej rybie w każdym, aby każde dziecko mogło wygodnie, spokojnie i długo przyglądać się okazom, stojącym oddzielnych stolikach.

Na pewien czas pozostawiamy dzieci zupełnie samym sobie, przysłuchując się jedynie uwagom, jakie nastręcza im obserwacja. Jeżeli zainteresowanie dzieci jest wielkie, a robione uwagi i spostrzeżenia są właściwe – można na tym zakończyć zajęcie dnia tego, pozostawiając ściślejsze omówienie ryby do dnia następnego. W przeciwnym razie, t. j. gdy obserwacje są skierowane niewłaściwie, lub nie budzą większego zainteresowania, wychowawczyni skieruje uwagę dzieci na ruchy ryby: wypływa pod wierzch, opuszcza się, posuwa się naprzód, obraca się, przewraca się itp. ten sposób ryba pływa.

Porównanie ruchów zwierząt czworonożnych, ptaków, owadów i ryb.