W polu cz. 3

W miarę tego, jak dzieci rysują, wychowawczyni podchodzi do nich i pyta te, których poprzednio nie zdążyła, robiąc przy tym odpowiednie uwagi, np.: Wałek powiedział dobrze, bo głośno, mogłabym z daleka usłyszeć. Stefan trochę zapomniał, ale wymawiał słowa bardzo wyraźnie. Mania ładnie powiedziała, a podobało mi się dlatego, że mówiła, patrząc mi w oczy itd. (W ogóle należy częściej podnosić zalety dziecka, niż potępiać wady).

Żórawie — (dla dzieci starszych).

Pod tą cichą złotą zorzą

Żórawie leciały,

Z tern szerokiem pustem polem

Smutnie się żegnały.

– Ty szerokie, puste pole,

Ty czarny ugorze.

Już my lecim, odlatujem

Za to sine morze.

Lecą, lecą, odlatują.

Żegnać ich żałosno…

– Nie smućże się, puste pole.

Wrócą, wrócą z wiosną.

  1. Wychowawczyni najpierw wypowie wiersz, ażeby dzieci Zapoznały się z całością. Drugi raz wypowie go również w całości, ale zatrzymując się na zdaniach lub słowach, które wymagają pewnego wyjaśnienia. Trzeci raz wypowiada tylko pierwszą zwrotkę, za nią powtarzają dzieci chóralnie raz i drugi. Teraz poszczególne dzieci (na ochotnika) wypowiadają tę zwrotkę.
  2. Dzieci ilustrują wiersz na kartkach (rysunek). W ten sposób należy prowadzić nauczanie drugich dwóch zwrotek w ciągu dni następnych.

W końcu wychowawczyni zwraca się do dzieci z zapytaniem, czyby tego wiersza nie można wypowiedzieć inaczej, żeby np. nie jedno tylko dziecko mówiło całość wiersza.

Można w ten sposób: jedno dziecko powie początek, o czym będzie mówiło? Drugie powie to, co mówiły żórawie do pola. A trzecie — ostatnią zwrotkę. Teraz troje dzieci wypowiada wiersz częściami. W końcu wychowawczyni pyta, czy tę ostatnią zwrotkę nie dałoby się podzielić pomiędzy dzieci? Można by tak: jedno powie, że

Lecą, lecą, odlatują.

Żegnać ich żałosno…

A drugie pocieszy smutne pole i powie:

Nie smućźe się, puste pole.

Wrócą z wiosną, wrócą.

Z powyższego widzimy, z jaką łatwością przyzwyczaić się mogą dzieci do podziału wiersza na główne części, co im ogromnie ułatwi dokładne zrozumienie jego treści, a na przyszłość da podstawę do logicznego układania planu.