Rozmowy i pogadanki z dziećmi cz. 3

Pogadanka, jest to rozmowa z dziećmi, która ma na celu pobudzić myśl i pobudzić do harmonijnego rozwoju wszystkie zdolności dziecka. Taka pogawędka musi być szczera, serdeczna, ciekawa i pociągająca. Należy w niej pozwolić dziecku otwarcie mówić o życiu i wydarzeniach rodzinnych, o rzeczach, z którymi się dziecko spotyka, o wszystkim, co je zajmuje. Zadaniem tych ćwiczeń jest nauczyć dziecko myśleć, mówić, poznawać, odczuwać i pobudzić zmysł orientacyjny. Pojęcia tworzą się w umyśle dziecka powoli. Powoli do wrażeń nabytych dołączamy nowe i z sumy tych wrażeń powstają wyobrażenia, a z nagromadzonych wyobrażeń tworzą się pojęcia. Przeto od ilości i jakości wrażeń będzie zależeć dokładność pojęcia. W każdym pojedynczym okresie poznawania przejawiać się musi całkowity proces z trzema momentami: zewnętrznego pobudzenia, myślowej przeróbki i ruchowej reakcji. A przeto i praca nasza rozpada się na trzy części: 1) obserwacja jej, skontrolowanie pojęć dziecka o danym przedmiocie; 2) rozszerzenie zasobu pojęć; 3) wyprowadzenie wniosku praktycznego.